In de media

Het belang van (voor)leesplezier

De laatste tijd verschenen er op vele plaatsen dramatische koppen over het leesniveau van onze Vlaamse jongeren. Voor de tweede maal op rij nam het begrijpend lezen bij kinderen uit het vierde leerjaar een stevige duik. Waren de Vlaamse tienjarigen in 2006 nog bij de beste leerlingen van de klas op vlak van begrijpend lezen, in 2021 moesten ze leeftijdsgenoten van 23 landen laten voorgaan. Dat was de conclusie van de vierde PIRLS-studie, een internationale studie die de leesvaardigheid van kinderen in verschillende landen onderzoekt en vergelijkt.

Toch hoeft dit geen reden tot paniek te zijn. Er gaan evengoed stemmen op om (voor)lezen opnieuw een prominente plaats te geven in ons onderwijs en in onze samenleving. Hieronder verzamelden we enkele pleidooien voor meer boeken, meer lezen en meer voorlezen uit de media van de afgelopen maanden. De boodschap is simpel: wie graag leest, zal meer lezen. En wie meer leest, leert beter (begrijpend) lezen.

Enkele artikelen

Maak van een lesuur een leesuur - John Vervoort (De Standaard, 3 september 2022)

Tolstoj, Claus... gebruik ze! - Ingrid Vander Veken (De Standaard, 24 september 2022)


Léés dan toch! - Gaea Schoeters (De Standaard, 25 maart 2023)